Expedice HOTÁH 2020

Za slávu Říma

Základní informace

Termín: 28. 6.–11. 7. 2020
Místo: Táborová základna Hološiny
Účastnický poplatek: 3 800 Kč splatný na účet číslo 2701035176/2010
Hlavní vedoucí tábora: Jakub Hanuš – kuba@pscaslav.cz, 776 579 967
Doporučený seznam věcí najdete zde.

Nástup na tábor

Nástup na tábor bude v letos rozdělen na 2 hodinové bloky (15:00–16:00 a 16:00–17:00) tak, aby se ubytovávalo v jednom stanu vždy jedno dítě. S každým dítětem budou moct přijet maximálně 2 lidé. Všem, kdo budou vstupovat do prostoru tábora, bude měřena teplota.
Rozpis bude zveřejněn později

Předání zdravotní dokumentace

Během předávání zdravotní dokumentace vyplní zákonný zástupce dítěte prohlášení o bezinfekčnosti a předá informace na osobu, kterou bude možné kontaktovat v případě předčasného odjezdu dítěte z tábora (z důvodu jeho zrušení nebo onemocnění dítěte)

Při nástupu odevzdáte: (v podepsaných průhledných deskách)

Cesta na tábor

K táboru se nejlépe dostanete z obce Hraběšín. V Hraběšíně odbočíte v levotočivé zatáčce na polní cestu na Hološiny (tu, která je vlevo od popelnice) a po ní pokračujete rovně. Po cca 1 km dojedete na velké rozcestí, kde nechte auto a pokračujte po cestě „rovně“ dalších cca 200 metrů. Za žádných okolností nevjíždějte na louku! Byla letos zryta a auto by tam mohlo zapadnout.

Stavba a bourání tábora

Stavba tábora proběhne 19.–21. 6. 2020, sraz na louce v pátek v 18 hodin.

Bourání tábora proběhne ihned po jeho ukončení v sobotu 11. 7. 2020 od 10:00.

Děkujeme za pomoc – sami tábor postavit, ani uklidit nezvládneme. Staví i bourá se za každého počasí.

Ubytování dětí ve stanech

V přihlášce byla možnost si vybrat spolubydlícího do stanu. Ti, kteří tak učinili jsou níže vypsaní. Pokud zde není vaše dítě uvedeno a chtělo by být ve stanu se svým kamarádem, můžete napsat na kuba@pscaslav.cz