O násPionýr je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých. Opakovaně mu byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělen statut „Organizace uznaná pro oblast práce s dětmi a mládeží“ – aktuálně pro roky 2016 – 2021. V roce 2020 Pionýr oslavil 30 let od obnovení samostatné činnosti.

Činnost pionýrských skupin a oddílů je rozmanitá a hravá. Stejně jako činnost naší Pionýrské skupiny, která existuje již dlouhou řadu let. Od roku 1991 je skupinovou vedoucí Naďa Jelínková, která navázala na práci skupinářky Venduly Kupkové. V současné době má Pionýrská skupina 6 vedoucích a 6 instruktorů. Zpravidla každý rok dorůstají další děti a ujímají se pozice instruktorů. Většina vedoucích a instruktorů si prošla skupinou od 1. třídy, jsou zde tak více než 10 let.

Pravidelně se scházíme pod vedením vedoucích a instruktorů ve svém volném čase na týdenních schůzkách v Břízkách, pořádáme oddílové víkendové akce, účastníme se republikových akcí – jako např. Ledová Praha, BHCO (Branná hra Cesta odhodlání), Republikové setkání oddílů atd. Vyvrcholením celoroční činnosti je letní tábor v Hološinách. Našich akcí, kde si každý může vybrat to, co ho baví „uzlování, znalost topografie, práce s mapou, sportovní aktivity, přírodověda, výpravy do přírody, tábornické znalosti, bivakování…“ se může zúčastnit i ten kdo není přímo členem naší organizace. Přes dětská kamarádství, první lásky až opravdová dlouholetá přátelství se ze všech z nás stávají dospělí lidé, kteří si nejednou vzpomenou na chvíle prožité v prima partě, která je naučila základním hodnotám a smyslu života…