O násPionýr je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých. Opakovaně mu byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělen statut „Organizace uznaná pro oblast práce s dětmi a mládeží“ – aktuálně pro roky 2011 – 2015. V roce 2015 Pionýr oslaví 25 let od obnovení samostatné činnosti.

Činnost pionýrských skupin a oddílů je rozmanitá a hravá. Stejně jako činnost naší Pionýrské skupiny, která existuje již dlouhou řadu let. Od roku 1991 je skupinovou vedoucí Naďa Jelínková, která navázala na práci skupinářky Venduly Kupkové.

Pravidelně se scházíme pod vedením vedoucích a instruktorů ve svém volném čase na týdenních schůzkách v Břízkách, pořádáme oddílové víkendové akce, účastníme se republikových akcí – jako např. Ledová Praha, BHCO (Branná hra Cesta odhodlání), Republikové setkání oddílů atd. Vyvrcholením celoroční činnosti je letní tábor v Hološinách. Našich akcí, kde si každý může vybrat to, co ho baví „uzlování, znalost topografie, práce s mapou, sportovní aktivity, přírodověda, výpravy do přírody, tábornické znalosti, bivakování…“ se může zúčastnit i ten kdo není přímo členem naší organizace. Přes dětská kamarádství, první lásky až opravdová dlouholetá přátelství se ze všech z nás stávají dospělí lidé, kteří si nejednou vzpomenou na chvíle prožité v prima partě, která je naučila základním hodnotám a smyslu života…