Halloweenské odpoledne

Zveme Vás na Halloweenské odpoledne. Užijme si společně poslední teplé dny. Čekají na Vás hry, soutšže a odměny. Od 14.00 v klubovně.